About Us

About Us

(1 Vote)

บริษัท หงส์ฟ้า (ประเทศไทย) จำกัด เป็นธุรกิจเกี่ยวกับความสวยความงามสำหรับผู้หญิงโดยเฉพาะวัยรุ่นสาววัยทำงาน และทุกๆวัยที่ต้องการเพิ่มความมั่นใจให้กับตนเอง ดังนั้นเรื่องความสวยความงามสำหรับผู้หญิงจึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างมากในยุคปัจจุบัน เราจึงเล็งเห็นความสำคัญในเรื่องความสวยความงามสำหรับผู้หญิง โดยบริษัทฯ เราเป็นผู้ผลิตเครื่องสำอาง เวชสำอางดูแลผิวพรรณแบบครบวงจร เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

บริษัทฯได้จัดให้มีการทําวิจัยทางการตลาดและวิจัยเกี่ยวกับกระบวนการผลิตสินค้าอย่างสม่ำเสมอ คัดสรรวัตถุดิบที่ได้มาตรฐานสูงในการผลิต เพื่อต้องการผลิตสินค้าให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ ทั้งนี้เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดและลูกค้าในเรื่องราคาและสินค้าที่มีคุณภาพ ทำให้บริษัทฯ เราสามารถก้าวเป็นผู้นําด้านศูนย์รวมความงามของผู้หญิงต่อไป

นอกเหนือจากการทําวิจัยการตลาดเพื่อพัฒนาคุณภาพงานบริการ บริษัทฯ ยังได้ให้ความสำคัญกับงานพัฒนาพนักงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งส่วนของงานด้านการบริการ โดยมีการกําหนดเป็นแผนการอบรมพัฒนาที่ต่อเนื่องและสม่ำเสมอในการผลิตสินค้า การวิจัยคิดค้นสูตรใหม่ๆ โดยมีทีมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางรวมถึงกระบวนการผลิตที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูงมีความทันสมัย ปลอดภัยตามมาตรฐาน และมีคุณภาพ ภายใต้ทีมสร้างแบรนด์นักออกแบบมืออาชีพและชื่อสินค้าของบริษัทฯเรา จึงทำให้เราประสบความสำเร็จในธุรกิจ

ข้อมูลผู้จัดจำหน่าย
ประเภทกิจการ : บริษัท
จัดจำหน่ายโดย : บริษัท หงส์ฟ้า (ประเทศไทย) จำกัด
ตั้งอยู่ที่ 100/8 หมู่ที่ 5 ตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000

Read 706 times Last modified on วันอาทิตย์, 13 พฤษภาคม 2561 01:45

CONTACT US

   065-051-5969
   LeoROfficialTH
   @leoRThailand
   LeoRthailand
   LeoRThailand
สมัครร่วมหุ้นส่วนธุรกิจ